<a href="index.php?a=opis_inw">Opis inwestycji</a> <a href="index.php?a=etapy">Etapy budowy alei</a> <a href="index.php?a=zagospodarowanie">Zagospodarowanie terenu</a> <a href="index.php?a=plan_miejscowy">Plan miejscowy</a> <a href="index.php?a=rzuty_a1">A1+ 118,43m2</a> <a href="index.php?a=standard">Standard wykończenia</a> <a href="index.php?a=finansowanie">Finansowanie</a> <a href="index.php?a=ceny">Ceny</a> <a href="index.php?a=nota">Nota prawna</a> <a href="index.php?a=pod_klucz">Pod klucz</a> <a href="index.php?a=opis">Opis lokalizacji</a> <a href="index.php?a=infrastruktura_miejska">Okolica i infrastruktura miejska</a> <a href="index.php?a=infrastruktura_drogowa">Infrastruktura drogowa</a> <a href="index.php?a=biuro">Biuro sprzedaży</a> <a href="index.php?a=o_firmie">O firmie</a> <a href="index.php?a="></a> <a href="index.php?a="></a>

Plan miejscowy

Powrót
Szanowni Państwo,

25.03.2010 został uchwalony nowy plan zagospodarowania dla obszaru Żbików-B±ki.
Można go znaleĽć na stronach internowych Urzędu Miasta Pruszków.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na stronie www.pruszkow.pl

Najważniejsze zmiany wobec poprzedniego MPZP z 2002 to zmiany w charakterze zabudowy wielorodzinnej oraz obniżenie kategorii dróg na zbiorcze i lokalne.

W nowym planie dopuszczalna zabudowa wielorodzinna przewiduje maksymalnie 9 lokali w budynku wielorodzinnym oraz maksymaln± wysoko¶ć budynków to 2 piętra (w poprzednim planie 3 piętra).
Oznacza to, że s±siaduj±cy z Alej± Róż Greenhouse, który ma 3 piętra będzie najwyższym budynkiem w okolicy.

Obniżenie kategorii dróg oznacza, że żadna z dróg na tym obszarze nie będzie ruchliwa.
Obniżenie kategorii planowanej drogi wzdłuż Greenhouse i Alei Róż na zbiorcz± daje Powiatowi Pruszkowskiemu zielone ¶wiatło do budowy bulwaru, którego projekt można zobaczyć w zakładce Zagospodarowanie terenu.


MPZP Żbików-B±ki - mapa  (3,5Mb)    MPZP Żbików-B±ki - tekst uchwały  (183Kb)