<a href="index.php?a=opis_inw">Opis inwestycji</a> <a href="index.php?a=etapy">Etapy budowy alei</a> <a href="index.php?a=zagospodarowanie">Zagospodarowanie terenu</a> <a href="index.php?a=plan_miejscowy">Plan miejscowy</a> <a href="index.php?a=rzuty_a1">A1+ 118,43m2</a> <a href="index.php?a=standard">Standard wykończenia</a> <a href="index.php?a=finansowanie">Finansowanie</a> <a href="index.php?a=ceny">Ceny</a> <a href="index.php?a=nota">Nota prawna</a> <a href="index.php?a=pod_klucz">Pod klucz</a> <a href="index.php?a=opis">Opis lokalizacji</a> <a href="index.php?a=infrastruktura_miejska">Okolica i infrastruktura miejska</a> <a href="index.php?a=infrastruktura_drogowa">Infrastruktura drogowa</a> <a href="index.php?a=biuro">Biuro sprzedaży</a> <a href="index.php?a=o_firmie">O firmie</a> <a href="index.php?a="></a> <a href="index.php?a="></a>

O firmie

Powrót
Dane spółki:
Nazwa:LW Development Leszek Paczyński Sp. z o. o. S.K.A.
Siedziba: m.st. Warszawa
Adres:ul. Lwowska 7/7
00-660 Warszawa
www.lwdevelopment.pl
REGON:140428175
NIP:701-001-20-08

Informacja o rejestracji:
Założyciel firmy, Leszek Paczyński, pracował przez wiele lat jako dyrektor marketingu oraz dyrektor sprzedaży w takich międzynarodowych firmach takich jak Unilever, Schwarzkopf, Henkel oraz Telekomunikacja Polska S.A.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000250411

Informacja o kapitałach własnych: Kapitał zakładowy: 827 150 zł